718-886-6098    
136-40 39th Avenue, Suite 501, Flushing, NY 11354
    


CONTACT US
Broker
Ling Guo
718-886-6098
cityadvance@gmail.com
Pakfan Florence Chan
718-316-7495
florence@laile.us
(Jimmy) Feiyi Chen
917-774-5106
j8k8t@yahoo.com
(Scarlat) Xuewen Fang
917-583-1778
scarlat.fang@yahoo.com
(Helen) Ye Guo
917-605-8264
helenguony@yahoo.com
Yiping Han
917-476-9706
yphan55@yahoo.com
Salvatore Haughie Jr
917-531-3476
salvatorehaughie@gmail.com
Reynaldo V Lanuza
917-292-9721
rlanuza@nyc.rr.com
Sum Chau Lau
917-349-8196
sumclau@hotmail.com
(Julian) Wea Suen Lee
646-427-5599
julianwea@hotmail.com
Wendan Li
646-361-2208
d.spoli@hotmail.com
Yan Ling Liu
718-502-5700
yan2033@hotmail.com
(Vicky) Xin Ni
516-851-8011
vickynee@gmail.com
Oleg Sorkin
917-674-7555
osorkin@hotmail.com
(Lily) Ying Li Zheng
718-876-0808
sales@kaileypc.com
Xiang Jun Zhuang
347-536-8968
xingzhuo.jerry@yahoo.com
(Sam) Shan Wang
917-575-1188
wangshan1188@yahoo.com

CONTACT A REALTOR
City Advance Realty Inc.

136-40 39th Avenue, Suite 501

Flushing, NY 11354

Tel:718-886-6098

Fax:718-886-0660

Email: cityadvance@gmail.com